Integrovaný záchranný systém:112
Hasičská a záchranná služba:150
Záchranná služba:155
Polícia:158
Mestská polícia:035 65 00 100
Mestská poliklinika:035 65 00 884
035 65 00 885
Západoslovenská energetika (elektrárne):
Zákaznícka linka:0850 111 555
Poruchová linka:0850 111 567
Plynárne:
Zákaznícka linka SPP:0850 111 363
Poruchová linka:0850 111 727
Vodárne:
Poruchová služba:035 65 00 873
Poruchy výťahov: 0905 500 157
0905 500 158

Poruchy na kúrení hlásiť do kancelárie OBD Šurany.